My

4O = Odbornosť, otvorenosť, originalita a osobný prístup

Zásady, ktorými sa riadime pri všetkom, čo robíme. Je to filozofia, ktorá vnáša do sveta realít už skoro zabudnuté princípy. Každodenným vzdelávaním, sledovaním a zavádzaním moderných trendov, zavádzaním online postupov šetríme čas a zjednodušujeme celý proces predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľnosti. Každý z vás sa stáva našim partnerom.

Prehľadnosť v každom kroku je to, čo nás privedie k vzájomnej spokojnosti a náš osobný prístup k vašim potrebám je zárukou želaného efektu.

Pomáhame našim klientom vytvárať ich komfortnú zónu

Našim poslaním je klientom vytvoriť pocit, že sme charakterným partnerom, na ktorého sa môžu vždy spoľahnúť, značku, ktorá reprezentuje vážnosť a dôležitosť profesie realitného agenta. Sme na trhu, aby sme svoje vedomosti a skúsenosti využili v prospech napĺňania cieľov a túžob našich klientov, efektívne a bez starostí ich previedli celým procesom kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti.

Vzájomný rešpekt a dôvera je tým hlavným hnacím motorom,
na ktorom staviame konečný cieľ a tým je spoločný úspech.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.