Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Blog » Ako zaplatiť poplatok za vklad do katastra aj v roku 2024? Tu je ako…

Ako zaplatiť poplatok za vklad do katastra aj v roku 2024? Tu je ako…

pexels-photo-4386366-4386366.jpg

Potrebujete vedieť, ako zaplatiť poplatok za vklad do katastra

V tom prípade ste tu správne!

V tomto článku dozviete, ako na to krok za krok…

Kde kúpiť kolok na kataster?

Správne poplatky kataster vyžaduje hradiť pomocou kolku. Kolok na podanie návrhu na vklad viete uhradiť troma spôsobmi…

Možnosti máte tieto:

1.Kolok môžete uhradiť v hotovosti v „koľkomate“ na ktoromkoľvek príslušnom katastrálnom úrade v meste katastrálneho územia, v ktorom je vklad potrebné zrealizovať.

2.Úhradu kolku môžete uhradiť aj pomocou platobnej karty, takým istým spôsobom, ako v prvom prípade.

3.Kolok resp. úhradu za službu vkladu do katastra, môžete uhradiť aj elektronicky v prípade, že návrh na vklad realizujete elektronickým podaním.

Ako sa realizuje elektronický vklad na kataster aj s platbou si povieme v nasledujúcich riadkoch…

Ako funguje Elektronicky vklad na kataster?

Mechanizmus elektronického podania na kataster je rovnaký, ako pri listinnom podaní, avšak s určitými špecifikami… 

Pri elektronickom návrhu na vklad vlastníckeho práva sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Správne poplatky sa v tomto prípade znižujú o 50 %.

Ako uvádza ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky elektronický vklad na kataster sa dá realizovať dvoma spôsobmi.

Sú to tieto:

1.Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom platobného systému eKolok od Slovenskej pošty. Potvrdenie o úhrade správneho poplatku v elektronickej podobe priložíte k návrhu na vklad.

2.Úhradu je možné zrealizovať aj na základe vygenerovaného platobného predpisu, ktorý je možné uhradiť prostredníctvom eKolku na pošte, alebo prostredníctvom poštového poukazu, ktorý je súčasťou platobného predpisu. Tiež sa to dá táto forma úhrady zrealizovať prevodom na účet na základe údajov, ktoré sú uvedené v danom platobnom predpise.

Aký je poplatok za zrýchlený vklad do katastra?

Poplatky za zrýchlené konania sú možné v dvoch podobách:

1.Zrýchlené podanie (do 15 dní) v listinnej podobe, resp. fyzicky na katastri je aktuálne spoplatnené sumou 266 EUR

  1. V elektronickej podobe resp. cez portál verejnej správy to môžete zrealizovať za sumu 133 EUR

Ako podať zrýchlený vklad do katastra elektronicky?

Ak sa rozhodnete pre elektronické konanie a tento spôsob vkladu bude spĺňať zákonné náležitosti, výška správnych poplatkov sa vám zníži o 50%.

Ak chcete podať vklad elektronicky môžete zvoliť dva spôsoby, ako to urobiť:

1.Ak chcete, aby kataster rozhodol do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, budete platiť správny poplatok vo výške 33 eur.

2.Ak však zvolíte zrýchlené konanie do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, zaplatíte správny poplatok vo výške 133 eur

Alebo máte ešte jednu možnosť…

Ak sa ten kto platí poplatok za vklad do katastra rozhodne konanie vopred zrealizovať oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad cez kataster-portal.sk, máte nárok na zníženie uvedených správnych poplatkov ešte o 15 eur. Takže katastrálny odbor okresného úradu rozhodne napr. do 30 dní za správny poplatok 18 eur.

 

Tak a sme takmer na konci tohto článku…

Dúfame, že vám informácie z neho poskytli odpoveď na to, ako zaplatiť poplatok za vklad do katastra nehnuteľností a zrealizovať to pre vás nebude problém.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *