Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Blog » Ako zrealizovať prepis pozemku krok za krokom aj v roku 2024

Ako zrealizovať prepis pozemku krok za krokom aj v roku 2024

document-agreement-documents-sign-48148-48148.jpg

Čaká vás prepis pozemku? Potrebujete sa dozvedieť čo najviac o tomto právnom akte? A aj to, ako ho zrealizovať?

V tom prípade ste tu správne!

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť krok za krokom, aby ste zrealizovali tento úkon tak, ako sa vyžaduje. 

Čo to je prepis pozemku

Prepis pozemku je právny proces, v rámci ktorého sa mení vlastníctvo určitého pozemku z jednej fyzickej alebo právnickej osoby na inú. 

Tento proces je nevyhnutným krokom pri rôznych udalostiach, ako dedičstvo, predaj, darovanie alebo rozdelenie pozemku viacerým vlastníkom.

Ako sa vykonáva prepis pozemku?

Prepis pozemku sa vykonáva na základe špecifických právnych postupov, ktoré zaručujú platnosť a zákonnosť tejto transakcie. 

Väčšinou si vyžaduje podanie určitých dokumentov na príslušný úrad, ako aj splnenie podmienok, ktoré zahŕňajú úhradu správnych poplatkov, overenie totožnosti resp. platnosti podpisov zúčastnených strán na zmluvách. 

Ďalej je to aj splnenie právnych požiadaviek a povinností dôležitých pre prenos vlastníctva obsiahnutý v príslušných zmluvách.

Prepis pozemku je komplexný a náročný proces. Najmä vtedy, ak sú doň zapojené viaceré strany. Alebo, ak existujú ďalšie právne aspekty, ako sú ťarchy na pozemku, či iné záťaže alebo obmedzenia, ktoré dočasne zamedzujú z vlastníctvom pozemku manipulovať. 

Preto je na prepis pozemku dôležité úplné porozumenie problematiky a odborné vedenie v právnych záležitostiach, aby sa minimalizovali možné problémy a komplikácie a zabezpečila sa platnosť a zákonnosť celej transakcie. A to, od začiatku do konca.

Prepis pozemku je základným krokom pri prenose vlastníctva pozemku z rôznych dôvodov. Jeho vykonanie by malo byť riadne a starostlivo zvážené, aby sa zabránilo prípadným nejasnostiam alebo nedorozumeniam v budúcnosti.

Aké sú najčastejšie dôvody na prepis pozemku?

Každý z dôvodov na prepis pozemku si vyžaduje presný a starostlivý proces, aby sa zabezpečila platnosť a zákonnosť transakcie a minimalizovali sa potenciálne právne problémy.

1.Dedičstvo

Po úmrtí majiteľa pozemku, môže byť potrebné vykonať prepis pozemku na dedičov podľa právneho poriadku. 

Tento proces je dôležitý z hľadiska zákonného prenosu vlastníctva pozemku zo zosnulého majiteľa na jeho dedičov.

2.Predaj

Keď sa majiteľ pozemku rozhodne predať svoj majetok, prepis pozemku je nevyhnutným krokom, ktorý prenesie vlastníctvo z predávajúceho na kupujúceho. 

Tento proces zaručí, že nový vlastník má právny nárok na pozemok a môže s ním manipulovať podľa vlastného uváženia.

3.Darovanie

Majiteľ pozemku sa môže kedykoľvek slobodne rozhodnúť darovať svoj majetok inej osobe, alebo entite t. j. uskutočniť prepis pozemku darovacou zmluvou. 

Prepis pozemku v tomto prípade znamená formálny prenos vlastníctva od darcu na obdarovaného (napr. prepis nehnuteľnosti na deti), pričom tento právny akt zabezpečí, že darovaný pozemok je zákonne vlastnený novým vlastníkom.

4.Rozdelenie majetku

V prípade rodinných majetkových sporov, alebo rozvodu sa často vykonáva prepis pozemku na viacero vlastníkov. Napríklad prepis z BSM na dvoch jednotlivcov.

Tento proces umožňuje rozdelenie pozemku medzi viaceré strany podľa dohody, alebo rozhodnutia súdneho či mimosúdneho vysporiadania sa.

5.Zmeny vo vlastníckej štruktúre

Firmy alebo podniky môžu vykonávať prepis pozemku v dôsledku zmien vo svojich vlastníckych štruktúrach, ako sú fúzie, akvizície alebo reštrukturalizácie. Tento proces im tak zabezpečí aktualizáciu v záznamoch vlastníctva podniku.

Prepis pozemku - postup

Postup pri prepise pozemku sa môže líšiť v závislosti od typu prepisu a od konkrétnych právnych predpisov. Preto je túto záležitosť vždy dôležité konzultovať s právnym odborníkom, aby ste si zabezpečili správnu a platnú realizáciu.

Vo všeobecnosti však môžete postupovať podľa nasledujúceho postupu: 

 

1.Príprava dokumentov

Prvým krokom je zosumarizovať alebo vytvoriť potrebné dokumenty a informácie potrebné na legálny prepis pozemku

Tieto dokumenty sú nevyhnutné na overenie vlastníctva a platnosti transakcie:

  • Vlastnícke listy
  • Kúpna alebo darovacia zmluva, či iný konkrétny typ zmluvy
  • Pôvodné platby za pozemok 
  • Identifikačné doklady, prípadne splnomocnenia

Ak je potrebné niektoré dokumenty podpísať, zrealizujte tieto podpisy u notára, aby ste získali potvrdenie (overenie) o pravosti podpisov.

2.Podanie žiadosti

Nasleduje podanie žiadosti na prepis pozemku, ktorú podáte na príslušný katastrálny úrad. Táto žiadosť musí obsahovať podrobné informácie o stranách zapojených do transakcie, identifikáciu pozemku a taktiež dôvody na prepis vlastníctva.

Prepis pozemku - poplatky

Pri podaní žiadosti, je dôležitá úhrada príslušných poplatkov za prepis pozemku

Tieto poplatky zahŕňajú: 

  • správne poplatky na katastri
  • notárske poplatky za overenie podpisov na príslušných zmluvách
  • poplatky za právnické služby
  • prípadne daň z prevodu vlastníctva (pri predaji) 

Prepis pozemku na katastri – cena za kolok: 66 EUR je poplatok za klasický prevod vlastníctva (resp. vklad nového vlastníckeho práva) v lehote do 30 dní, alebo 166 EUR za zrýchlený prevod v lehote 15 dní.

Prepis pozemku – cena celkovo: môže byť rôzna v závislosti od toho, koľko vás vyjdú uvedené poplatky dohromady.

3.Overenie právnych podmienok prepisu

Po podaní žiadosti, príslušný úrad zvyčajne overí právne podmienky pre prepis pozemku vrátane toho, či sú splnené všetky požiadavky, a či je transakcia v súlade s platnými zákonnými predpismi.

4.Aktualizácia v katastri nehnuteľností

Ak katastrálny úrad žiadosť schváli, posledným krokom je aktualizácia záznamov v katastri nehnuteľností na nového vlastníka. Tento proces zabezpečuje, že nový vlastník je oficiálne uvedený v evidencii vlastníctva a má právny nárok na pozemok

Dôležitosť právnej pomoci a prepis pozemku

Pri prepise pozemku, je nevyhnutné mať odbornú právnu pomoc hneď z niekoľkých dôvodov:

1.Zabezpečenie súladu z právnymi predpismi

Právny proces prepisu pozemku môže byť ovplyvnený rôznymi právnymi aspektmi, vrátane zákonov a predpisov týkajúcich sa nehnuteľností. Právna pomoc vám zabezpečí, že prepis bude vykonaný v súlade s platnými právnymi normami.

2.Identifikácia možných rizík a právnych problémov

Skúsený právny expert môže byť schopný identifikovať potenciálne právne problémy, alebo nejasnosti skôr, ako sa stanú reálnymi hrozbami, ktoré by mohli vzniknúť počas procesu prepisu. Tým sa minimalizuje riziko možných právnych sporov, alebo neplánovaných výdavkov v budúcnosti.

3.Správne vyhotovenie príslušných zmlúv a dokumentácie

Pri prepise pozemku je potrebné vyhotoviť rôzne právne dokumenty a formuláre podľa príslušných predpisov. Právnik vám pomôže s vyplnením a tiež overením týchto dokumentov, čím minimalizujete riziko chýb alebo neúplných informácií.

4.Zastúpenie v právnych záležitostiach

V prípade, že by sa vyskytli nečakané právne problémy alebo spory v súvislosti s prepisom pozemku je nevyhnutné mať právne zastúpenie. Advokáti vás v prípade potreby zastúpia a budú chrániť vaše záujmy pri právnych konaniach, alebo rokovaniach s ostatnými stranami.

5.Zabezpečenie súladu s právnymi požiadavkami

Prepis pozemku môže vyžadovať aj dodatočné kroky alebo dokumentáciu. V prípade, že sa tak stane, právnik vám pomôže s identifikáciou a splnením týchto dodatočných požiadaviek.

Dôležité odporučenie na záver, ako zrealizovať prepis pozemku

Tak, a sme skoro na konci tohto článku…

Pri prepise pozemku buďte dôkladný a starostlivo pristupujte ku každému kroku v tomto dôležitom procese. Pri všetkom si nechajte radšej poradiť od odborníkov a nekonajte na vlastnú päsť, pretože by sa vám to mohlo vypomstiť. 

Dúfame, že vám predchádzajúce riadky pomohli sa čo najviac zorientovať v problematike, akou je prepis pozemku a budete vedieť pri tomto právnom úkone urobiť všetko správne.

Čaká vás pred prepisom pozemku jeho predaj? Využite našu pomoc, a dohodnite si s nami nezáväznú strategickú konzultáciu, pri ktorej spolu vymyslíme stratégiu a plán predaja na základe vašich individuálnych potrieb a situácie ohľadne predaja.

Kapacity máme obmedzené, preto konajte rýchlo. Kliknite sem a rezervujte si v našom kalendári termín, čím skôr!

Chcete skúsiť pozemok predávať sami? Stiahnite si náš e-book ZDARMA v ktorom ideme naozaj do detailov a vysvetľujeme v ňom, ako proces predaja pozemku zvládnuť rýchlo, bez starostí a komplikácií, a navyše za čo najväčšiu sumu, aká bude možná. Kliknite sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *