Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Blog » Predaj pozemku – postup od A po Z, ako na to aj v roku 2024… Rýchlo, bez starostí a za čo najvyššiu predajnú cenu 

Predaj pozemku – postup od A po Z, ako na to aj v roku 2024… Rýchlo, bez starostí a za čo najvyššiu predajnú cenu 

pexels-photo-388415-388415.jpg

Ak sa chystáte realizovať predaj pozemku, postup krok za krokom o A po Z nájdete v tomto článku.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste tento proces zvládli rýchlo, s najmenším počtom komplikácií a problémov.

1. Fáza – Plánovanie predaja

1.Určite, či je správny čas na predaj pozemku

V procese predaja pozemku by ste sa, ako na prvú vec, mali zamerať na jednu dôležitú otázku. Odpoveď na túto otázku môže mať totiž veľký dopad na vaše majetkové rozhodnutie. 

Rozhodnúť sa, kedy predáte svoj pozemok si vyžaduje zváženie mnohých faktorov. Správny čas na predaj pozemku totiž závisí od mnohých premenných… 

Tými najdôležitejšími sú:

 • Trhové podmienky 
 • Urbanistické a územné plány mesta či obce 
 • a tiež vaše osobné finančné potreby a ciele 

Zamyslite sa teda, či je na predaj vášho pozemku správny čas. Kľúčové faktory, ktoré môžu ovplyvniť vaše rozhodnutie a užitočné tipy, ako zistiť kedy je ten správny čas na predaj pozemku vám prinášame v osobitom článku na tému: Kedy môžem predať pozemok. Kliknite na odkaz a prečítajte si viac!

2.Definujte si, akú máte pri predaji vášho pozemku predajnú situáciu

Pri transakcii s vašim pozemkom je dôležité, aby ste si definovali situáciu, s akou do predaja pôjdete… 

Zvážte vo vašej úvahe nasledujúce faktory:

1.Určite si vašu predstavu o cene. Zvoľte si cenové rozpätie predaja a definujte si vašu najnižšiu akceptovateľnú sumu za predaj. Tiež pouvažujte o najvyššej cene, ktorú by ste chceli za predaj vášho pozemku pýtať. Avšak POZOR! Buďte realisti a nepreháňajte to zbytočne.

2.Popremýšľajte aj nad tým, akú pridanú hodnotu a výhody by mohol mať váš pozemok. Čo by ste vedeli ponúknuť potenciálnym kupcom? V tomto ohľade je dôležité zhodnotiť najmä aktuálne trhové podmienky a konkurenčné ponuky pozemkov na predaj vo vašej lokalite.

3.Je obzvlášť užitočné zobrať do úvahy oblasť, v ktorej sa váš pozemok nachádza a územné plány mesta alebo obce v danej lokalite. Z toho môžu vyplývať možné obmedzenia a regulatívy týkajúce sa stavebnej alebo inej realizácie na pozemku.

RADA: Ak si definujete vašu predajnú situáciu, zvýšite si šancu na úspešný a rýchly predaj!

3.Povedzte si, akú máte predstavu o predaji pozemku

Keď sa rozhodnete predať váš pozemok je dôležité, aby ste mali jasno v cieľoch a očakávaniach ohľadne tejto majetkovej transakcie.

Tie sú nasledovné: 

1.Ideálna cena za predaj

2.Rýchlosť predaja

3.Potenciálne obmedzenia týkajúce sa využitia pozemku

4.Vaše preferencie ohľadne potenciálnych kupcov

Tieto štyri veci by mali byť vašou hlavnou predstavou o predaji. Na základe nich si budete schopný nastaviť stratégiu a zvoliť spôsoby, ako stanovené ciele dosiahnuť.

2. Fáza – Príprava na predaj

4.Vyriešte si (prípadné) spoluvlastnícke vzťahy

Ak vlastníte pozemok viacerí, vyriešenie spoluvlastníckych vzťahov je kľúčovým krokom, ktorý musíte absolvovať pred začatím procesu predaja. 

Je nevyhnutné, aby ste pred začiatkom transakcie spolu komunikovali a dosiahli dohodu o podmienkach a postupe predaja. V podstate realizujete predaj časti pozemku. Avšak jeden bez druhého to nedokážete.

Vyriešenie sporov a zabezpečenie súhlasu všetkých zainteresovaných strán s priebehom predaja je nevyhnutné pre úspešný výsledok. V opačnom prípade by vám mohli nevyriešené a pretrvávajúce spoluvlastnícke spory, predaj do veľkej miery ohroziť, alebo úplne zmariť. 

Nadmieru dôležitý je tiež skutkový stav pozemku a takisto právne postavenie každého vlastníka voči predaju osobitne.  Záväzky alebo obmedzenia, ako sú napríklad ťarchy či iné blokácie majetku by mohli ovplyvniť celkový predajný proces. 

5.Zitite, aký má váš pozemok predajný charakter t.j. ako ho budete schopný predať

Porozumenie predajnému charakteru vášho pozemku v kontexte jeho využitia je kľúčové pre jeho úspešný predaj za čo najvyššiu možnú cenu. 

Územný plán vám poskytne informácie o tom, akým spôsobom sa pozemok smie a môže využívať. Využitie pozemku ovplyvňuje jeho hodnotu a atraktivitu pre potenciálnych kupcov. 

Pri analýze Územno-plánovacej informácie je dôležité, aby ste sa dozvedeli, či je váš pozemok určený na obytné, rekreačné, priemyselné alebo komerčné využitie, a aké sú možnosti výstavby a rozvoja v oblasti, kde sa nachádza.

Na základe týchto informácií si môžete zvoliť správnu stratégiu pre prezentáciu vášho pozemku, ktorá bude zdôrazňovať jeho výhody a potenciál. Tak oslovíte ten najrelevantnejší okruh kupujúcich vhodných pre kúpu vášho pozemku.

Pri tomto kroku je dôležitou súčasťou aj komunikácia s miestnymi úradmi a odborníkmi na územné plánovanie, aby ste získali tie najsprávnejšie informácie a rady pre jeho úspešný predaj.

6.Preskúmajte, či môžete predaj vášho pozemku právoplatne zrealizovať

Právoplatný predaj začína tým, že získate a zhromaždíte všetky potrebné dokumenty a informácie týkajúce sa vlastníctva pozemku. 

To sú:

 • List vlastníctva
 • Kúpna, darovacia alebo iná zmluva preukazujúca vlastníctvo pozemku
 • Zmluva o vlastnení alebo užívaní 

Toto sú dokumenty bez ktorých sa kúpa a predaj pozemku nemôžete začať!

Dôležité je tiež, aby ste si overili, či na pozemku neexistujú žiadne bremená, ako napríklad práva tretích strán, alebo obmedzenia (napríklad exekúcie), ktoré by mohli ovplyvniť či znemožniť predaj.

Ďalším krokom je skontaktovať sa s miestnymi úradmi a získať informácie o platných predpisoch a prípadných požiadavkách týkajúcich sa vášho pozemku.

Ak sú na pozemku nejaké právne nejasnosti, je vhodné konzultovať ich s právnym poradcom, alebo vašim zástupcom pri predaji, aby ste predišli možným komplikáciám počas priebehu predaja.

Zabezpečiť si plynulí a bezproblémový proces predaja a ochranu vašich záujmom je prvoradé. 

7.Naštudujte si základné zákony a legislatívu ohľadne pozemkových transakcií

Naštudovať si zákonných predpisov vám pomôže pripraviť sa na proces predaja pozemku a minimalizovať tak riziká spojené s neznalosťou legislatívy.

Pre dosiahnutie bezproblémovej pozemkovej transakcie je nevyhnutné porozumenie legislatíve v tomto obore. Tieto zákony upravujú práva a povinnosti vlastníkov-predajcov a kupcov pozemkov, či registráciu vlastníctva a mnoho ďalších aspektov. 

Aspoň všeobecná znalosť zákonov a legislatívy, ktorá sa týka pozemkových obchodov je dôležitým krokom pre každého, kto sa zaoberá predajom pozemku.

8. Zamerajte pozemok, ak ste tak doteraz neurobili

Zavolajte si na pomoc geodeta. Geodetické zameranie pozemku je dôležitým prvkom pre presné určenie jeho hraníc a rozmerov. Toto meranie poskytuje, okrem iného, aj dôkazné materiály o vymedzenom vlastníctve priamo v teréne. 

Je užitočné pre vás, ako predávajúceho, pretože viete, aká plocha v skutočnosti patrí pod vaše vlastníctvo a viete to ukázať aj potenciálnym kupcom.

Zameranie pozemku geodetom vám vie v prípade potreby pomôcť aj pri možných sporoch o hranice so susedmi tým, že ich presne identifikuje. Umožní vám tak vyriešiť ich ešte pred vzniknutím väčších problémov.

Profesionálny geodetický prieskum vám zabezpečí presné a spoľahlivé údaje o vašom pozemku. Je to nevyhnutný, aby ste absolvovali bezproblémový priebeh vašej pozemkovej transakcie.

9.Upravte vzhľad terénu pozemku najviac, ako to len bude možné

Ak upravíte vzhľad terénu vášho pozemku, pomôže vám to výrazne zvýšiť jeho atraktivitu. Tým samozrejme aj priamoúmerne zvýšite jeho hodnotu. 

O pekne upravené pozemky, na ktorých je možné si jasne všimnúť, čo je objektom predaja, majú potenciálny kupujúci väčší záujem. To znamená, že vždy vyhráte v súboji o záujemcu s tými neupravenými a vyzerajúcimi zanedbano a nedotknuto. 

Zanalyzujte si terén a identifikujte možné nedostatky alebo jeho časti, ktoré si zaslúžia estetické vylepšenie. Ak to bude stav pozemku vyžadovať, oslovte odborníkov na terénne úpravy, aby vám pomohli. 

Nemá zmysel realizovať tento úkon vo vlastnej réžií. Vie vás to totiž ohromne zdržať a predlžiť váš predaj v nedohľadne. Za tú investíciu navyše to teda určite stojí. A v porovnaný zo ziskom, ktorý vďaka tomu dosiahnete sa to nedá ani porovnať.

Upravenie vzhľadu pozemku vám priláka oveľa viac záujemcov. Rýchlo! A tým zvýšite aj jeho hodnotu.

10.Zistite dostupnosť inžinierskych sietí

Zistiť dostupnosť inžinierskych sietí je pred akýmkoľvek plánovaním stavebnej realizácie nevyhnutnosťou. A rovnako tak je tomu aj pri predaji pozemku. Tým to totiž všetko začína!  

 • Voda
 • Kanalizácia
 • Zdroj elektriny
 • Plyn
 • Telekomunikačné siete

To všetko zahŕňajú inžinierske siete. A čím viac z nich sa bude pri hranici vášho pozemku nachádzať, tým vyššiu hodnotu bude mať. 

Najlepšie je, ak sa prípojky ku nim nachádzajú na hranici pozemku, alebo niekde v tesnej blízkosti. Zistite teda, či sú tieto služby dostupné pri vašom pozemku a tiež, aké sú ich kapacity.

Táto informácia je dôležitá pre plánovanie a realizáciu stavebných či iných prác. Potenciálny kupcov bude táto informácia zaujímať. 

Budú zisťovať dostupnosť a kvalitu inžinierskych sietí, aby posúdili hodnotu vášho pozemku na základe potreby dodatočnej investície na ich vybudovanie alebo skvalitnenie, či hľadanie alternatívnych riešení.

11.Preskúmajte odkiaľ vedie oficiálny prístup na pozemok

Oficiálny prístup na pozemok je rozhodujúcim prvkom pri predaji pozemku. Ovplyvňuje totiž radu ďalších faktorov, ktoré určujú, či sa na pozemku dá niečo realizovať. 

Ak nemáte na pozemok oficiálny prístup, tzn. že prechod je predelený súkromnou parcelou bez práva prechodu a prejazdu, jeho hodnota je minimálna. 

Síce vám vstup na váš majetok nemôže nikto zakázať, ani obmedziť, ale príslušné úrady a finančné inštitúcie sa na to pozerajú inak.

Bez oficiálneho prístupu na pozemok vám stavebný úrad nevydá stavebné, ani realizačné povolenie a túto aktivitu vám ani žiadna inštitúcia nezafinancuje, ak to potrebujete.

Preto potenciálny kupujúci nemajú o pozemky bez oficiálneho prístupu nijak zvlášť veľký záujem. Skontrolujte, či je prístupová cesta na váš pozemok verejne dostupná, resp. patrí mestu, obci alebo (aj) vám.

Dôležité je, či na nej nie sú žiadne obmedzenia, alebo právne problémy a prístup je v súlade s miestnymi predpismi a zákonnými požiadavkami.

3. Fáza – Oceňovanie pozemku

12.Zistite, akú má pozemok aktuálnu (trhovú) hodnotu

Zistiť, aká je aktuálna (trhová) hodnota vášho pozemku je kľúčovým krokom pred jeho predajom alebo akýmkoľvek iným majetkovým rozhodnutím.

Pre získanie presnej predajnej, resp. kúpnej ceny je potrebné, aby ste mali k dispozícií trhovú analýzu, ktorá váš pozemok porovná s podobnými pozemkami v rovnakej (alebo podobnej) oblasti. 

Tento prieskum môžete vykonať sami vyhľadaným si informácií od realitných agentúr, ktoré v oblasti pôsobia. Alebo môžete skúmať sami na online platformách, ktoré zverejňujú informácie o cenách pozemkov, ako aj ich konkrétne ponuky vo vami zvolenom regióne „just in time“.

Alebo požiadajte o pomoc profesionálov, čo je tá rozumnejšia možnosť…

Profesionálny odhadcovia cien vám poskytnú hodnotný výstup na základe znalostí trhových podmienok a faktorov, ktoré trh s pozemkami ovplyvňujú. Navyše majú niečo, čo vy najskôr nie… A tým sú skúsenosti, keďže to robia pravidelne.

Zisk tohto predajného parametru vám umožní získať lepšiu predstavu o aktuálnej trhovej situácií týkajúcej sa vášho pozemku. Takisto vám pomôže ďalej optimalizovať jeho predajnú stratégiu, k čomu sa dostaneme za chvíľu. 

13.Dajte si vyhotoviť znalecký posudok, ak je to potrebné

Vyhotovenie znaleckého posudku je pri predaji pozemku niekedy nevyhnutná záležitosť. Je to najmä vtedy, ak sa jedná o vysoko metrážnu parcelu, alebo pozemok potenciálne vysokej hodnoty.

Posudok znalca je užitočný aj vtedy, ak sa vyskytujú nejaké nedorozumenia týkajúce jeho hodnoty. To sa môže stať vtedy, ak nie je možné určiť jeho hodnotu z analýzy trhu podobných pozemkov, pretože obsahuje viacero výnimočných špecifík, ktoré sa nedajú s ostatnými porovnať.

Znalecký posudok vám poskytne odborné a nezávislé určenie hodnoty pozemku na základe faktorov jeho veľkosti, umiestnenia v rámci určitého územia, prístupnosti a ostatných špecifických okolností.

Posudok znalca má, ale ešte jednu veľkú výhodu… Vie vám predaj vášho pozemku enormne urýchliť. Tento posudok je totiž vyžadovaný finančnými inštitúciami. Ak máte znalecký posudok vyhotovený predom a váš kupujúci chce kúpu financovať napríklad pomocou hypotekárneho alebo spotrebiteľského úveru, viete jemu resp. jeho banke posudok poskytnúť. Tá ho môže akceptovať a netrvať na svojom vlastnom posudku. V opačnom prípade by mohlo finálne rozhodnutie o kúpe s neistým výsledkom predlžiť.

Nebudete preto musieť čakať ďalšiu dobu, kým si váš kupujúci vybaví hypotéku a strachovať sa, či mu ju banka schváli a on si bude môcť kúpu vášho pozemku dovoliť. Za tento čas vám totiž môžu ujsť potenciálny klienti, ktorý by si mohli kúpu dovoliť okamžite, pretože by ju financovali, takpovediac, z vlastného vrecka.

Získanie znaleckého posudku od skúseného odborníka z odboru stavebníctva je preto dôležitým krokom pri rýchlom predaji pozemku. Pomôže vám tiež určiť spravodlivú a konkurenčnú cenu za predaj.

4.Fáza - Stratégia predaja

14.Propagujte ponuku svojho pozemku na správnych miestach

Po efektívnej príprave a správnom ocenení pozemku je prezentácia jeho ponuky kľúčovým prvkom predaja za čo najkratšiu dobu. Využite na to správne miesta, na ktorých bude vaša ponuka najviac viditeľná. 

Začnite tým, že zvolíte online platformy, ktoré majú na vašich potenciálnych kupcov najväčšie dosahy. Nezabudnite aj na sociálne média a online komunity, kde môžete zdieľať svoju ponuku širšiemu publiku.

Osobná propagácia prostredníctvom ústnej reklamy vašim kamarátom, rodine a známym môže byť tiež riešenie. Ich odporúčania ďalej budú, takisto, účinným spôsobom, ako prilákať záujemcov.

Dôležité je, aby ste zvolili vašu správnu cieľovú skupinu. Na základe toho vyberiete vhodné kanály propagácie. Takým štýlom dosiahnete čo najväčší dosah a maximalizujete tak pravdepodobnosť úspešného predaja vášho pozemku.

15.Vyhotovte pozemku kvalitné zábery/snímky/foto (video)

Kvalitné zábery vizuálu pozemku a snímky ukazujúce prostredie lokality v plnej paráde sú tými najdôležitejšími. Pozemok by ste mali odfotografovať z rôznych uhlov a perspektív, aby ste čo najlepšie zachytili jeho celkovú podobu a charakter.

Krátke prezentačné video vie zase hravo a efektívne predstaviť jeho potenciál a prilákať pozornosť potenciálnych kupcov. 

Pri vytváraní videa je dôležité zachytiť nielen statické zábery, ale aj tie dynamické. Tie vám umožnia prezentovať plynulý pohyb a súvislú scenériu prostredia okolo pozemku. 

Pre dosiahnutie profesionálneho výsledku pri tomto dôležitom prvku prezentácie, zvážte aj spoluprácu s profesionálnym fotografom a kameramanom, ktorý má dostatok skúsenosti s tvorbou mediálnych materiálov pre propagovanie nehnuteľností.

Kvalitné fotografie a video-prezentácia vášho pozemku spolu s jeho okolím, zásadným spôsobom zvýšia atraktivitu a zaujmú potenciálnych kupcov už na prvý pohľad.

16.Napíšte pozemku fantastický predajný inzerát

Vytvoriť dobrý inzerát je pre úspešný predaj veľmi dôležité!

Začnite nadpisom… 

Nadpis je v inzeráte najdôležitejší prvok. Musí byť taký, ktorý spolu s titulnou fotkou upúta pozornosť a zaujme potenciálnych kupcov. 

V popise o pozemku potom zdôraznite jeho hlavne výhody a jedinečné vlastnosti. Ďalej uveďte informácie o jeho polohe, veľkosti resp. rozmeroch, prístupu k inžinierskym sieťam a možnostiach jeho využitia.

Použite v texte jasný a zrozumiteľný jazyk, ktorý osloví vašu cieľovú skupinu a podnieti ich záujem. Potenciálny kupci nechcú čítať siahodlhé texty! Chcú dostať pravdivé, a čo najstručnejšie informácie o tom, čo chcú kúpiť. 

Na záver inzerátu nezabudnite uviesť kontakt na vás, alebo vášho zástupcu-realitného agenta, aby vám mohli záujemcovia zavolať a prísť si pozemok pozrieť osobne.

Fantasticky spracovaný predajný inzerát je kľúčom k tomu, aby váš pozemok ešte viac zaujal a oslovil správnych ľudí. To môže viesť k rýchlejšiemu a úspešnému výsledku. 

17.Absolvujte prehliadky so záujemcami

Po tom, čo sa vám z úspešnej propagácie začnú ozývať záujemcovia s prosbou o absolvovanie prehliadok pozemku, je dôležité, aby ste tieto stretnutia zvládli obchodnícky. To vám zaručí, že predaj uzatvoríte čo najlepším možným spôsobom, ktorý bude pre vás výhodný. 

Počas týchto prehliadok máte možnosť záujemcom osobne predstaviť váš pozemok a umožniť im pozrieť si jeho potenciál na vlastné oči. Je to zároveň príležitosť pre vás, ešte raz zdôrazniť jeho výhody, možnosti využitia, vzácnosť prostredia, v ktorom sa nachádza a jednoducho ho predať!

Osobná interakcia tiež umožní záujemcom lepšie pochopiť atmosféru a charakter pozemku, čo väčšinou posilní ich rozhodnutie pre kúpu. 

Pri prehliadkach nezabudnite venovať pozornosť ich potrebám a záujmom. Odpovedajte im na všetky otázky, ktoré vám položia. 

Buďte tiež otvorení pre konštruktívnu spätnú väzbu. Ak bude niečo, čo im bude prekážať, prijmite to a pred ďalšou prehliadkou s inými záujemcami sa to pokúste upraviť. Pomôže vám to čo najrýchlejšie získať vášho kupca.

Prehliadky sú nástroj, ktorý posilní záujem ľudí o to, čo chcú kúpiť a zaručia vám úspešný predaj vášho pozemku.

Fáza 5 - Uzatvorenie predaja

18.Vyjednávajte o cene - proti ponuke na predaj pozemku

Akonáhle vám jeden zo záujemcov povie, že vás pozemok chce kúpiť, pravdepodobne vám to oznámi aj s ponukou na vyjednávanie o cene. 

Proti ponuku je dôležité prijať, ako súčasť procesu vyjednávania. Každý jeden kupec chce vyjednávať cenu smerom nadol. Je to úplne bežná súčasť každého realitného obchodu.

Zanalyzujte si proti ponuku a zhodnoťte, či zohľadňuje trhovú hodnotu vášho pozemku. Najmä vzhľadom na aktuálne trhové podmienky. Ak sa vám bude zdať cena nízka, zvážte, ako zareagujete.

Máte v podstate dve možnosti:

1.Môžete ponuku neprijať a čakať, pokým vám ďalší zo záujemcov povie, že má záujem váš pozemok kúpiť. 

2.Môžete požiadať záujemcu o zdôvodnenie ponuky. Potom predložiť svoju proti ponuku s odôvodnením, že beriete do úvahy všetky relevantné faktory zníženia ceny a iniciovať ešte jedno vyjednávacie kolo. Tam sa budete snažiť dosiahnuť vzájomne prijateľnú cenu pre obe strany.

Počas vyjednávania o cene je dôležité, aby ste boli otvorený pre diskusiu a prístupný pre kompromisy. Zároveň, ale chráňte svoje záujmy, aby ste si zabezpečili férovú cenu za váš pozemok.

19.Stanovte si s kupujúcim podmienky predaja a kúpy pozemku

Stanovenie vzájomných podmienok medzi vami a kupujúcim je pri pozemkovej transakcii nevyhnutným krokom pre uzavretie dohody. 

Dohodnutie sa na základných aspektoch, ako je cena, spôsob platby a konkrétne termíny pre podpísanie zmlúv, a tiež kto platí poplatky pri predaji pozemku vám zabezpečí jasnosť, a transparentnosť obchodu pre obe strany.

Potom začnite s kupujúcim riešiť ďalšie dôležité otázky, ako sú podmienky financovania, lehoty na vybavenie potrebných dokumentov, prevod pozemku – postup a tiež záruky týkajúce sa stavu pozemku. 

Dohodnite sa spolu na pravidlách týkajúcich sa úhrady záloh a prípadne odškodného, či sankcií v prípade nedodržania dohôd. Poskytnite si vzájomne záruky.

Dôležité je, aby boli medzi vami všetky podmienky určené jasne a zrozumiteľne, spísané v písomnej zmluve, ktorá bude potvrdená oboma vašimi podpismi. Dohoda o podmienkach predaja a kúpy je základným kameňom úspechu celého obchodu. Jej presná formulácia je kľúčová pre bezproblémový a bezpečný priebeh úspešného ukončenia transakcie. 

20.Zhromaždite dokumenty potrebné k predaju pozemku

Pre uzavretie predaja vášho pozemku musíte zhromaždiť všetky potrebné dokumenty, ktoré súvisia z obchodom. 

Prvou je rezervačná zmluva. Táto zmluva zaručuje kupujúcemu právo na kúpu pozemku a vám teoretickú záruku, že predaj vášho pozemku čoskoro úspešne ukončíte. Určujú sa v nej podmienky, ako je výška rezervačného poplatku, celková predajná cena a lehota, do kedy musia byť podpísané kúpne zmluvy.

Potom je na rade kúpna zmluva. Tá definuje všetky detaily predaja, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, spôsob vyplatenia kúpnej ceny a termíny pre splnenie ďalších podmienok zmluvy. 

Je nadmieru dôležité, aby ste zariadili, že budú tieto zmluvy pripravené profesionálne. Presnosť údajov a jasná formulácia zmluvných podmienok minimalizuje riziko nejasností alebo budúcich právnych nárokov jednej alebo druhej strany. 

Ku kúpnym zmluvám je takisto dôležité pripraviť návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý je nevyhnutným dokumentom pre zaznamenanie zmeny vlastníctva pozemku. Bez neho by bol celý predaj neplatný. 

Právne dokumenty sú základným pilierom pre definitívne ukončenia predaja vášho pozemku. Ich príprava by mala byť vykonaná s osobitou starostlivosťou a pozornosťou. Preto tento úkon zverte na starosti odborníkom.

Dajte si vyhotoviť rezervačnú zmluvu a kúpnu zmluvu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností kvalifikovanému advokátovi.

21.Podpíšte s kupujúcim zmluvy korektne

Pri podpise zmlúv, je dôležité zabezpečiť právnu istotu a ochranu pre obe strany. Zmluvy je potrebné podpísať pomocou autorizovaného právnika, alebo notára. 

Tieto dve skupiny odborníkov majú oprávnenie na zabezpečenie, že podpisy zmlúv budú v súlade s právnymi predpismi a štandardmi. Ich úlohou je vám poskytnúť dôkladné poradenstvo a informácie o právach a povinnostiach podľa príslušných zákonov. 

Právnik alebo notár overením podpisov zariadi, že zmluvy budú zákonne platné a účinné odo dňa ich podpisu. 

Podpísanie zmlúv o predaji pozemku pod záštitou autorizovaného právnika či notára, je spôsob, ako zabezpečiť, že celý proces predaja prebehne hladko a bez problémov. 

+ notárska úschova (zmluva) – vinkulačný účet v banke

22.Navštívte kataster a podajte návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností

Po podpise zmlúv je dôležité, aby ste navštívili kataster a podali návrh na vklad nového vlastníctva pozemku do katastra nehnuteľností. 

Urobiť tento krok je nevyhnutné pre oficiálne zaznamenanie zmeny vlastníka pozemku a jeho právneho postavenia voči objektu predaja.

Pri podávaní návrhu na vklad je potrebné, aby ste mali k dispozícií všetky potrebné dokumenty…

Tými sú:

 • 2x originálnu kópiu kúpnej zmluvy, ako prílohu k návrhu na vklad
 • Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (kolku), ktorý uhradíte priamo na katastri
 • A hlavne si nezabudnite doklad totožnosti!

Pracovníci katastra vás budú viesť cez celý proces podania návrhu od začiatku až do konca. Overia tiež správnosť vami poskytnutých dokumentov a prípadne vás upozornia na nedostatky, ktoré budete musieť doložiť.

Tento úkon je nevyhnutným pre zabezpečenie právneho postavenia kupujúceho, aby sa do budúcnosti zamedzilo možným právnym sporom, alebo nejasnostiam ohľadom vlastníctva pozemku.

Po podaní návrhu na vklad musíte ešte pár dní počkať na oficiálny zápis do katastra nehnuteľností, aby bol nový vlastník oficiálne uvedený, ako majiteľ pozemku.

23.Počkajte na zápis nového vlastníckeho práva a požiadajte o uvoľnenie peňazí z notárskej úschovy alebo banky

Proces zápisu nového vlastníckeho práva môže trvať určitý čas, kým bude spracovaný a zápis uskutočnený. 

Po úspešnom zápise nového vlastníctva už bude pozemok oficiálne majetkom niekoho iného a vy môžete požiadať o uvoľnenie finančných prostriedkov z notárskej úschovy alebo banky. 

Uvoľnenie peňazí je najčastejšie realizované na základe podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a zmluve o notárskej či bankovej úschove.

Príslušná inštitúcia skontroluje, či boli splnené všetky podmienky pre uvoľnenie peňazí z dočasnej úschovy a financie vám pošle na účet, prípadne účty, uvedené na zmluvách.

Majte na pamäti, že tento proces môže pár dní trvať. Preto buďte trpezlivý a dodržte stanovené postupy.

Po úspešnom uvoľnený peňazí, resp. ich prijatí na váš účet môžete pokračovať v úplnom dokončení transakcie a oficiálne odovzdať pozemok novému majiteľovi. 

24.Odovzdajte pozemok novému majiteľovi

Po prijatí platby za predaj pozemku na váš účet je potrebné čo najskôr odovzdať pozemok novému majiteľovi formou preberacieho protokolu. 

Tento protokol je pre vás aj nového majiteľa dôležitým dokumentom, ktorý potvrdzuje oficiálne prevzatie pozemku novým vlastníkom.

Preberací protokol na pozemok by mal obsahovať všetky relevantné informácie. 

To sú: 

 • Jeho stav, vrátane popisu predmetu vlastníctva. 
 • Prípadné obmedzenia alebo záväzky, ktoré ostali na pozemku
 • Môžete doň zahrnúť aj stav infraštruktúry a príslušenstva

Prejdite sa s novým vlastníkom po pozemku a spolu si overte, či je všetko v súlade zo zmluvou o kúpe. 

Ak je po skončení prehliadky všetko v poriadku podpíšte každý, jeden originál protokolu. Podpisy vám budú slúžiť, ako potvrdenie o úplnom a správne uskutočnenom prevzatí pozemku. 

Tento dokument si uložte, ako súčasť evidencie o predaji pozemku. Poskytuje vám dôkaz o tom, že ste pozemok oficiálne odovzdali novému majiteľovi a ten ho prevzal. 

Po tomto úkone ste predaj vášho pozemku dotiahli do úspešného konca… Pogratulujte si!

A sme takmer na konci tohto článku…

Dúfame, že vám predchádzajúce riadky poskytli čo najviac informácií o procese, ktorým je predaj pozemku, postup, ktorý sme vám vysvetlili krok po kroku. 

Dúfame, že vám tento „akoby návod“ pomôže zrealizovať predaj vašej nehnuteľnosti, čo najrýchlejšie to bude možné a bez problémov a komplikácií s výsledkom, aký si predstavujete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *