Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Blog » Správne poplatky – kataster: Sprievodca možnosťami, ak chcete zrealizovať prepis nehnuteľnosti alebo akýkoľvek iný úkon v katastri nehnuteľností

Správne poplatky – kataster: Sprievodca možnosťami, ak chcete zrealizovať prepis nehnuteľnosti alebo akýkoľvek iný úkon v katastri nehnuteľností

pexels-photo-3943746-3943746.jpg

Potrebujete vedieť, aké správne poplatky kataster vyžaduje, ak chcete v jeho registri zrealizovať prepis, alebo akýkoľvek iný úkon z nehnuteľnosťou? 

V tom prípade ste na správnom mieste!

Ak ste ten, kto platí poplatok za vklad do katastra tu sa dozviete, aké správne poplatky kataster vyžaduje, resp. aké máte možnosti pri ich úhrade. A tiež, koľko vás vyjde každý poplatok jednotlivo… 

Čo sú to správne poplatky?

Správne poplatky ustanovené v zmysle zákona z Národnej rady Slovenskej republiky sú potrebné pre zrealizovanie akéhokoľvek úkonu, ktorý chce akýkoľvek subjekt realizovať v katastri nehnuteľností. 

Či už vo vašom prípade pôjde o úkon prepisu nehnuteľnosti z jedného vlastníka na nového, získanie akýchkoľvek informácií z katastra nehnuteľností alebo iný špecifický úkon, je dobré dopredu vedieť, aký správny poplatok je potrebné katastru uhradiť a tiež, aká bude jeho výška.

Kde kúpiť kolok na kataster a spôsoby úhrady správnych poplatkov

Správne poplatky kataster umožňuje uhradiť rôznymi spôsobmi. Takže, ak ste doteraz nevedeli, ako zaplatiť poplatok za vklad do katastra máte nasledujúce štyri možnosti…

Z týchto máte na výber:

  1. Poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu, na základe ktorého sa úhrada správneho poplatku na ktorejkoľvek pošte zrealizovala v hotovosti
  2. Bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise, ktorý vám vydajú na ktorejkoľvek pobočke pošty
  3. Elektronickým kolkom cez internet (tzv. e-kolok)
  4. V „kolkomate“ priamo na katastrálnom úrade v meste alebo obci, v ktorej úkon idete realizovať 

Poplatky kataster 2024:

Existujú rôzne typy správnych poplatkov, v závislosti od toho, aký úkon idete v katastri nehnuteľnosti realizovať. 

Nižšie nájdete všetky podstatné rad za radom:

1.Poplatok 8 EUR zaplatíte, ak potrebujete vydanie výpisu z katastra nehnuteľností za každých začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov resp. 1 až 20-tich rôznych nehnuteľností, alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu z katastra nehnuteľností.

2.Poplatok v takej istej sume vo výške 8 EUR zaplatíte, ak potrebujete získať údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách resp. rôznych pozemkoch. Tento poplatok sa týka získania údajov od 1 do 20-tich parciel v rámci jedného katastrálneho územia.

3.Vydanie písomnej identifikácie 1-20 parciel, identifikovaných v rámci jedného katastrálneho územia, vás vyjde takisto na 8 EUR.

4.Za vydanie kópie originálu listu vlastníctva, ktorú budete potrebovať pri rôznych právnych úkonoch týkajúcich sa vašej nehnuteľnosti, či kópiu pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra pre 1- 20 parciel, stavieb, bytov alebo nebytových priestorov zaplatíte tiež sumu 8 EUR.

5.Za vydanie kópie geometrického plánu za každých 5 začatých strán formátu A4 zaplatíte takú istú sumu, ako v predošlých štyroch možnostiach, teda 8 EUR, pričom overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu vás vyjde na sumu 7 EUR.

6.Ak napríklad potrebujete, aby vám kataster poskytol informácie z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov, resp. vlastníctva majetkov potrebných pre likvidáciu obchodných spoločností, pre dražby alebo pre bankové subjekty v rámci jedného katastrálneho územia zaplatíte tiež sumu 7 EUR.

7.Najmenší správny poplatok v hodnote 3 EUR si kataster pýta za poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti, a tiež nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu. Alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností. Tento poplatok pokrýva rozsah pre 1 až 20 parciel, stavieb, bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia.

8.Poplatok v hodnote 15 EUR si od vás kataster vypýta za vydanie grafickej identifikácie parciel do 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 a v mierke mapy na informatívne účely.

9.Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností pre potreby vyhotovenia vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia, zaplatíte sumu 17 EUR.

10.S predchádzajúcim, vo veľa prípadoch súvisí aj overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, vrátane poskytnutia príslušných informácií. Všetko v hodnote 27 EUR.

Poplatky za povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností

1.Štandardná lehota konania

Prvou možnosťou je podať návrh na začatie konania v lehote 30 dní, t.j štandardne za cenu 66 EUR.

Skrátené konanie

Toto, tzv. zrýchlené konanie vás vyjde na sumu 266 EUR. Premyslite si teda poriadne, či potrebujete tento proces urýchliť. Ak zvolíte Zrýchlený vklad do katastra, lehota zaevidovania požiadavky sa skracuje o 15 dní

Vklad do katastra elektronicky:

Tretím možným spôsobom podania návrhu je začatie konania klasicky do 30 dní, avšak viete ho podať aj elektronicky a tým pádom vás vyjde na sumu 33 EUR.

Zrýchlený vklad do katastra elektronicky:

Štvrtou možnosťou, je podať návrh na začatie konania takým istým spôsobom, ako je predošlí. Elektronicky vklad na kataster sa dá takisto podať formou zrýchleného konania do 15 dní. Suma, ktorú budete musieť potom zaplatiť vás vyjde na sumu 133 EUR.

A sme takmer na konci… 

Dúfame, že sme vám v predchádzajúcich riadkoch priniesli všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť, aby ste sa zorientovali, aké správne poplatky kataster vyžaduje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *