Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Blog » Kto platí poplatky pri predaji pozemku? Tak ako to je?

Kto platí poplatky pri predaji pozemku? Tak ako to je?

g5e87f2101ee17a8288743697c1c3b23b587fcd8299aa8e5b069f90a1e78b592bd789d0102a1121dec0f3e064864c953d434ba0be5486533b7f36ec6cc4c25023_1280-3481699.jpg

Potrebujete poznať odpoveď na otázku: „kto platí poplatky pri predaji pozemku“? 

V tom prípade ste na správnom mieste!

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete všetko podstatné, aby ste sa vedeli, kto si má túto povinnosť pri akej situácií pri predaji pozemku splniť.

Tak, ako to teda je?

Pri predaji pozemku vzniká niekoľko finančných výdavkov, ktoré si vyžadujú pozornosť a pochopenie. Jednou z dôležitých otázok, ktoré sa v tomto kontexte často objavujú, je: „Kto v skutočnosti platí poplatky spojené s touto transakciou?“ 

V tomto článku sa pozrieme na základné informácie o tom, kto zvyčajne nesie zodpovednosť za úhradu rôznych poplatkov pri predaji pozemku.

1.Daň z príjmu predaja nehnuteľnosti (Predaj nehnuteľnosti dane a odvody)

Pri predaji pozemku sa zvykne uplatňovať daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Táto daňová povinnosť v našich podmienkach vzniká najmä, ak ste v pozícií predajcu a predávate svoj pozemok do päť rokov od jeho nadobudnutia. 

Zodpovednosť za platenie dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti zvyčajne nesie predávajúci. Toto je dôležitý faktor, ktorý musí byť zohľadnený aj pri stanovení predajnej ceny pozemku. Tento poplatok môže byť preto významným faktorom, ktorý ovplyvňuje celkový finančný výsledok predaja. 

Avšak, niektoré dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ukotvené v kúpnej zmluve, môžu obsahovať ustanovenia o tom, že kupujúci môže prevziať zodpovednosť za určité daňové povinnosti spojené s predajom. 

Daň z predaja pozemku - oslobodenie

Pri predaji nad päť a viac rokov od nadobudnutia pozemku, ste od tohto typu dane oslobodený, ak ste v pozícií predávajúceho. Preto v tomto prípade tento typ poplatku neplatí predajca ani kupujúci. 

2. Správne poplatky a poplatky za prepis vlastníctva pozemku

Poplatky za registráciu zmeny vlastníka na katastrálnom úrade a ostatné správne poplatky sú nevyhnutnou súčasťou procesu predaja nehnuteľnosti. A predaj pozemku nie je výnimkou! 

1.Správne poplatky

Správne poplatky nazvime výdavkami spojenými s vybavovaním právnych dokumentov a zabezpečovaním potrebných povolení na predaj pozemku. 

Tieto poplatky zahŕňajú výdavky na notára, realitného advokáta alebo iných právnych zástupcov, ktorí sú pri vypracovaní a overení kúpno-predajnej zmluvy a iných potrebných dokumentov potrební. 

2.Poplatky za zmenu vlastníka nehnuteľnosti

Ďalšími poplatkami, ktoré je potrebné pri predaji pozemku uhradiť sú poplatky za registráciu nového vlastníka resp. kupujúceho do katastra nehnuteľností. Sú to výdavky spojené s oficiálnym zápisom zmien vlastníctva nehnuteľnosti do tohto registra. 

Tieto poplatky sú pevne stanovené miestnym úradom, alebo katastrom a ich účelom je zabezpečiť, aby zmena vlastníctva bola zákonne zaznamenaná a aby sa ochránili majetkové práva nového vlastníka. Odpoveď na otázku: „Kto platí poplatok za vklad do katastra“ sa dozviete nižšie….

Ako zaplatiť poplatok za vklad do katastra“ a „Kde kúpiť kolok na kataster“ sa dozviete v našom osobitnom článku na túto tému, keď kliknete na odkaz.

3.Rozdelenie poplatkov medzi obe strany obchodu?

Dohoda na tom, ako sa rozdelia správne poplatky a poplatky na katastri medzi predávajúceho a kupujúceho je zvyčajne súčasťou dohody o predaji nehnuteľnosti. 

Zvyčajne sa tento bod rieši v rámci vyjednávania o kúpnej cene a závisí od toho, ako sa obe strany obchodu medzi sebou dohodnú.

ODPORÚČANIE: Zvyklosti však odporúčajú, že poplatky na katastri a vypracovanie hradí predávajúci. Kupujúci si hradí poplatky spojené s prípadnou notárskou úschovou. No, a poplatky za overovanie podpisov na kúpnej zmluve si hradí každý sám, alebo ich uhradí kupujúci za obe zúčastnené strany na základe predošlej dohody.

3.Poplatky na zrealizovanie realitného obchodu

Pri predaji pozemku sa často vyskytujú aj rôzne realitné poplatky. Tieto poplatky môžu zahŕňať platby za úpravu pozemku, aby bol v reprezentatívnom a predajnom stave. 

Ďalej sú to poplatky za prezentáciu (fotografia, video) a propagáciu (on-line a off-line reklama) predaja pozemku.

Poplatky pre predávajúceho, ale aj kupujúceho môžu zahŕňať províziu pre realitnú kanceláriu, ktorá sa podieľa na obchode. Dohoda o provízií a aké služby sú v rámci provízie zahrnuté, sa zvyčajne vyjednáva pred samotným predajom. 

Obe strany (predávajúci aj kupujúci) sa môžu dohodnúť na zabezpečený tohto poplatku, avšak zvyklosť je taká, že províziu pre realitného odborníka hradí strana, ktorú odborník zastupuje. 

To znamená predávajúceho alebo kupujúceho osobitne. Spravodlivý poplatok sa v našich podmienkach pohybuje niekde medzi 3 až 3,5% z predajnej resp. vyjednanej kúpnej ceny. 

RADA: V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa správnych poplatkov alebo poplatkov príslušným inštitúciám je vhodné tieto záležitosti konzultovať so skúseným právnikom alebo realitným profesionálom, ktorý vám poskytnú potrebné informácie a poradia vám pri zabezpečení hladkého priebehu celej realitnej transakcie.

4.Hypotekárne poplatky

Pri predaji pozemku, ktorý je zaťažený hypotékou, je dôležité vziať do úvahy aj hypotekárne poplatky. Tieto poplatky sa týkajú poplatkov za predčasné splatenie existujúcej hypotéky a môžu mať významný vplyv na celkové finančné výdavky spojené s predajom na strane predávajúceho. 

Penále a hypotekárne poplatky

Niektoré hypotekárne zmluvy môžu obsahovať ustanovenia o penále, alebo poplatkoch za predčasné splatenie hypotéky. Tieto poplatky môžu byť stanovené, ako pevná suma, alebo ako percento zo zostávajúceho dlhu. 

Predávajúci by mal byť informovaný o týchto podmienkach a je múdre ich zahrnúť do celkových výdavkov na predaj nehnuteľnosti.

Rozdelenie Poplatkov medzi obe strany?

Dohoda o tom, ako sa rozdelia hypotekárne poplatky medzi predávajúceho a kupujúceho je zvyčajne súčasťou dohody o kúpnej cene nehnuteľnosti. 

V niektorých prípadoch môže byť dohodnuté, že kupujúci uhradí hypotekárne poplatky, zatiaľ čo predávajúci zaplatí zvyšok všetkých poplatkov.

Tento postup je zriedkavý a dohaduje sa najmä, ak sa pri predaji pozemku vychádza v ústrety najmä kupujúcemu a predávajúci nie je až tak veľmi motivovaný pozemok predávať. Tieto podmienky sa zvyčajne dohadujú v procese vyjednávania pred samotným predajom.

PRIPOMIENKA: Pri vykonávaní transakcie s predajom pozemku je dôležité dôkladne preskúmať existujúce hypotekárne záväzky. Rovnako, ako v prípade ostatných aspektov predaja nehnuteľností, môže byť tieto záležitosti užitočné konzultovať so skúseným právnikom alebo finančným agentom, aby sa minimalizovali riziká a nejasnosti spojené s hypotekárnymi záväzkami.

Dá sa na poplatkoch ušetriť?

Tak a sme skoro na konci tohto článku… 

Dúfame, že ste sa dozvedeli všetko, čo ste potrebovali vedieť o tom, kto platí poplatky pri predaji pozemku. Nezabudnite, že pri predaji pozemku je dôležité si dôkladne preštudovať všetky možné poplatky, brať ich v úvahu a prípadne sa dohodnúť na ich rozdelení medzi obe strany transakcie. 

Preto odborná pomoc realitného právnika alebo realitného experta môže byť nesmierne užitočná pri zabezpečení hladkého priebehu tejto transakcie.

Navyše, ak využite služby realitnej kancelárie, väčšinu poplatkov potrebných na zrealizovanie predaja pozemku by mala za vás uhradiť v rámci jej provízie. A vy tak nebudete musieť myslieť na nič, ani sa starať a strachovať, či ste na nejaký poplatok nezabudli!

Plánujete predávať pozemok? Využite našu pomoc, a dohodnite si s nami nezáväznú strategickú konzultáciu, pri ktorej spolu vymyslíme stratégiu a plán predaja na základe vašich individuálnych potrieb a situácie ohľadne predaja.

Kapacity máme obmedzené, preto konajte rýchlo. Kliknite sem a rezervujte si v našom kalendári termín, čím skôr!

Chcete skúsiť pozemok predávať sami? Stiahnite si náš e-book ZDARMA v ktorom ideme naozaj do detailov a vysvetľujeme v ňom, ako proces predaja pozemku zvládnuť rýchlo, bez starostí a komplikácií, a navyše za čo najväčšiu sumu, aká bude možná. Kliknite sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *